DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;18/06

C3 SUN FLOWER Hải Vương Nhập Ca 1; 18/06 2.000 30
C5 THÁI HÀ 268 Thăng Long Nhập Cement Ca 1; 11/06 1.800 1.450
C5 AN PHÁT 18 An Phú Hải Nhập Cement Ca 1; 11/06 1.900 1.650
C1 ĐỨC TOÀN 25 Thịnh Đức Tiến Nhập Cement Ca 1; 15/06 970 560
C2 BRILLIANT EAGLE Codona Xuất Dăm gỗ Ca 2; 16/06 18.000 4.370

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB