DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

06h00;14/12

C3 VIỆT NGA 79 An Phú Hải Nhập Xi măng Ca 1; 11/12 1.850 820
C1 MONONOK Hải Vương Nhập Ca 1; 12/12 2.500 380
C5 THÀNH THẮNG 06 Tân Huy Hòa Nhập Xi măng Ca 1; 12/12 2.050 520
C5 THÁI HÀ 999 Thịnh Đức Tiến Nhập Xi măng Ca 2; 12/12 2.300 450
C3 LONG HẢI 268 MH Xuất Đá Ca 1; 13/12 1.900 880

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB