DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;19/02

C1 LIAOYU REEFER 1 Hải Vương Nhập Ca 1; 16/02 2.660 1.240
C2 CP 38 Thành Thành Công Xuất Mật đường Ca 3; 17/02 6.000 4.700
C5 XUÂN THỦY 05 Tiến Thân Nhập Xi măng Ca 1; 15/02 1.950 1.540
C3 THỦY AN 26 MH Xuất Đá Ca 1; 18/02 1.900 1.010
C5 SAO VIỆT 28 Ô tô CR Xuất Cát Ca 1; 19/02 3.300 780

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB