TÀU ĐANG LÀM HÀNG/ CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng TAI FU NO. 3PA10/01/2021 11:2013/01/2021 02:00CA NGU1,1371,04294   
Tàu đang làm hàng GT ATHENAJP20/01/2021 10:0020/01/2021 16:00DAMGO   36,0005,51530,485
Tàu đang làm hàng HUYEN TRANG 02VN21/01/2021 00:0021/01/2021 06:30Clinker3,5601,6971,863   

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng