DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU TÀU

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG

XUẤT NHẬP

LOẠI HÀNG

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN

KHỐI LƯỢNG

TỔNG

06h;19/01

C2 LAKE NOVA Hải Vương Nhập K1;13/01 1.870 1.340
C5 TRƯỜNG GIANG 88 Tiến Thân Nhập Cement K1;16/01 1.870 1.190
C1 LUKS VN 10 Luks VN Nhập Clinker K1;16/01 2.860 2.500
C5 MINH TIẾN 09 Thăng Long+Thiên Tự Phước Nhập Cement K1;17/01 900 790
C3 MINH TIẾN 36 Muối CR Xuất Muối K1;18/01 1.700 460
C2 HÙNG HẬU 07 Hóa An 1 Xuất Đá K1;19/01 3.000

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB