DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

STT

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;27/03

1 FORESTAL REINA Đại Thắng Xuất Dăm gỗ Ca 2; 24/03 18.000 12.840
2 THÀNH ĐẠT 18 Thiên Phú Phát Nhập Clinker Ca 3; 26/03 3.000 1.880
3 THÀNH PHÁT 05 Thành Thành Công Xuất Mật đường Ca 2; 26/03 1.500 860

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB