DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h;15/01

C5 THÀNH THẮNG 02 Huy Hòa Nhập Cement Ca 1; 08/01 2.050 2.020
C2 SAO VIỆT 28 Ô tô CR Xuất Cát Ca 1; 15/01 3.300 200
C1 LAKE GLORY Hải Vương Nhập Cá Ca 1; 10/01 1.500 1.390
C2 GOLDEN SEA 999 MH Xuất Đá Ca 2; 11/01 1.900 1.320

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB