DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU TÀU

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG

XUẤT NHẬP

LOẠI HÀNG

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN

KHỐI LƯỢNG

TỔNG

THỰC HIỆN
12;30/01 

C1 LAKE GLORY H/Vương+ H/Long+Vịnh NT Nhập K1;28/01 2.000 430
C2 CHUETSU DREAM Codona Xuất Dăm gỗ K3;24/01 17.000 10.850
C3 HẢI TRƯỜNG 268 Luks NT Nhập Clinker K2;30/01 2.190
C5 HỒNG BÀNG 68 Trạm nghiền CR Nhập Đá Pouzoland K2;28/01 1.830 1.710
C3 LONG SƠN 33 Duyên Hà CR Nhập Cement K1;29/01 910 540

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB