DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

06h00;23/03

C3 SAO MAI 36 Thiên Phú Phát Nhập Clinker Ca 1; 22/03 2.930 2.080
C2 FOREST HARMONY Đại Thắng+Codona Xuất Dăm gỗ Ca 4; 22/03 18.000 60
C1 FRIO MAGAMI Hải Vương Nhập Ca 1; 20/03 3.300 920
C5 THỦY AN 26 MH Xuất Đá Ca 2; 22/03 1.900 390

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB