DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU TÀU

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG

XUẤT NHẬP

LOẠI HÀNG

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN

KHỐI LƯỢNG

TỔNG

THỰC HIỆN
  06h;22/11

C2 AN PHÚ 86 Thịnh Đức Tiến Nhập Cement K1;14/11 1.900 1.700
C5 GREEN LAND Luks NT Nhập Clinker K1;20/11 2.900 650
C2 CHUETSU DREAM Codona Xuất Dăm Gỗ K2;21/11 17.000 1.800
C1 TRƯỜNG HẢI STAR Lê Gia Nhập Thiết bị K2;21/11 301 30

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB