DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU TÀU

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG

XUẤT NHẬP

LOẠI HÀNG

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN

KHỐI LƯỢNG

TỔNG

THỰC HIỆN
06h;01/04

C2 SEIN VENUS Tín Thịnh Nhập Cá đông lạnh K1;26/03 2.000 900
C1 QUANG ANH 18 T/Long+T/Thân Nhập Cement K1;30/03 920 800
C2 LONG SƠN 25 Duyên Hà CR Nhập Cement K2;31/03 900 690
C5 TỰ THÀNH 15 Thịnh Đức Tiến Nhập Cement K1;01/04 1.920
C3 THÀNH HƯNG 45 Tiến Thân Nhập Cement K1;01/04 1.910

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB