DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU TÀU

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG

XUẤT NHẬP

LOẠI HÀNG

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN

KHỐI LƯỢNG

TỔNG

THỰC HIỆN
  06h;25/10

C2 BÌNH NGUYÊN 36 Thịnh Đức Tiến Nhập Cement K2;20/10 1.920 1.390
C5 LAKE SUCCESS HV+HL+Vịnh NT Nhập K1;22/10 1.100 480
C3 HẢI TRƯỜNG 36 Luks NT Nhập Clinker K3;24/10

2.930

790
C1 YUN SHENG Minexco Xuất Cát K2;25/10 7.000
C2 BIN HAI Minexco Xuất Cát K1;25/10 5.500

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB