DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;18/01

C1 LAKE NOVA HV+HL+VNT Nhập Ca 1; 18/01 2.100 70
C5 MINH PHÁT 09 XMKH+M.Châu Nhập Cement Ca 1; 17/01 880 470
C3 HƯNG LONG 09 T.Long+T.T.Phước Nhập Cement Ca 1; 17/01 1.800 650
C3 NĐ 2839 Tiến Thân Nhập Cement Ca 2; 17/01 1.400 470
C5 CỬU LONG 17 Kwang Jin Xuất Thiết bị Ca 1; 18/01 7 kiện 3 kiện
C2 AN HẢI Việt Anh Xuất Đường bao Ca 3; 17/01 1.600 330
C1 NAM PHÁT 02 Đóng tàu Nam Phát Shifting Sắt Ca 3; 18/01 2.100

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB