DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU TÀU

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG

XUẤT NHẬP

LOẠI HÀNG

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN

KHỐI LƯỢNG

TỔNG

06h;08/12

C2 OCEAN JIN Hải Long+Hải Vương Nhập K1;03/12 2.000 470
C3 QUANG HƯNG 36 Tiến Thân Nhập Cement K1;08/12 1.950
C1 LUKS VN 10 Luks VN Nhập Clinker K1;08/12 2.850
C3 LONG SƠN 25 Thăng Long+Thiên Tự Phước Nhập Cement K1;08/12 920

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB