DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

6h00;22/03

C3 TUẤN HƯNG 168 Việt Anh Xuất Đường Ca 3; 18/03 2.000

400

C5 SAO MAI 136 Bích Vân Xuất Cát vàng Ca 1; 17/03 690 490
C2 ARISO Đại Thắng+Codona Xuất Dăm gỗ Ca 2 ; 18/03 18.000 11.000
C1 QN 8869 Tiến Thân Nhập Cement Ca 1; 21/03 2920 176

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB