DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU TÀU

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG

XUẤT NHẬP

LOẠI HÀNG

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN

KHỐI LƯỢNG

TỔNG

06h;24/09
C5 THANH PHONG 28 Thịnh Đức Tiến Nhập Cement K1;13/09 3.050 2.190
C1 SUN PIONEER Đường KH Nhập Đường K2;18/09 10.000 9.110
C2 GW GLOBAL Cát Phú Xuất Dăm gỗ K2;24/09 18.000
C3 HOÀNG HẢI 68 Tiến Thân Nhập Cement K1;20/09 2.350 890

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB