DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU TÀU

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG

XUẤT NHẬP

LOẠI HÀNG

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN

KHỐI LƯỢNG

TỔNG

THỰC HIỆN
  06h;23/10

C3 THANH HẢI 09 Đường Thủy MN Nhập Trụ bê tông K3;18/10 800 490
C2 FENG AN Minexco Xuất Cát K3;20/10 20.200 19.050
C2 BÌNH NGUYÊN 369 Thịnh Đức Tiến Nhập Cement K2;20/10 1.920 600
C5 LAKE SUCCESS HV+HL+Vịnh NT Nhập K1;22/10 1.100 140
C1 LUKS VN 10 Luks NT Nhập Clinker K1;23/10 2.830

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB