DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU TÀU

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG

XUẤT NHẬP

LOẠI HÀNG

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN

KHỐI LƯỢNG

TỔNG

THỰC HIỆN
12h;27/8

C3 ANH DUY 168 Tiến Thân Nhập Cement K1;22/08 1.890 1.050
C2 CHUETSU SPIRIT Codona Xuất Dăm gỗ K2;23/08 18.000 9.370
C5 NAM MIỀN TRUNG 36 Thịnh Đức Tiến Nhập Cement K1;25/08 1.850 870
C1 HỮU NGHỊ 02 Luks NT Nhập Clinker K2;28/08 3.000
C5 HOÀNG PHÚC 27 Hộ KD (Vân) Xuất Cát+Đá K2;26/08 900 640
C3 LONG HẢI 09 Khánh Lâm Xuất Đường K1;27/08 1.600 100
C1 QUANG ANH 54 Thăng Long Nhập Cement K1;18/08 820 170

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB